Żeglarz Jachtowy

Kurs dedykowany jest osobom, które pierwszy raz spotykają się z żeglarstwem lub planują podszlifować zdobyte wcześniej umiejętności


Uprawnienia żeglarza jachtowego

Wody śródlądowe – prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń co do pory dnia oraz parametrów jachtu
Wody morskie – prowadzenie jachtów żaglowych do 12 m długości kadłuba w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej (brak możliwości prowadzenia jachtu nocą).

Wymagania do uzyskania patentu żeglarza jachtowego

– ukończone 14 lat przed dniem przystąpienia do egzaminu
– zdanie egzaminu z oceną pozytywną na patent żeglarza jachtowego

UWAGA – szkolenie żeglarskie nie jest obowiązkowe. Do egzaminu na stopień żeglarski nie trzeba posiadać pozytywnej oceny z ukończenia kursu.