Polski Związek Żeglarski

  • ustala niezbędne normy organizacyjne oraz przepisy sportowe, techniczne, szkoleniowe i bezpieczeństwa dla żeglarstwa,
  • popularyzuje dobre obyczaje żeglarskie
  • wyznacza reprezentację żeglarstwa polskiego na zawody międzynarodowe
  • przygotowuje – przy współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim – udział reprezentantów sportowego żeglarstwa polskiego w igrzyskach olimpijskich, przyznaje licencje sportowe i szkoleniowe,
  • prowadzi szkolenia żeglarskie, organizuje regaty, obozy, pokazy, kursy, odczyty itp., przyczyniające się do realizacji celów Związku
  • reprezentuje żeglarstwo polskie w żeglarskich organizacjach międzynarodowych,
  • popiera wszelkie formy działalności kulturalnej związanej z żeglarstwem,
  • prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/uprawnienia-zeglarskie/